این شعر از کیست؟بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم...

این شعر از کیست؟بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم...

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حمید مصدق (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی