اين بيت از كيست؟انكه با نمرود اين احسان كند ظلم كي با موسي عمران كند

اين بيت از كيست؟انكه با نمرود اين احسان كند ظلم كي با موسي عمران كند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی