اکر در حال نماز هستید کسی وارد شد کفت سلام تکلیف شما چیست

اکر در حال نماز هستید کسی وارد شد کفت سلام تکلیف شما چیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی