کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟

کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حمد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی