کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟

کدام سوره قرآن است که حرف «فاء» در آن نیست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حمد (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی