اولين بازيكني كه بعد از انقلاب به يكي از تيم هاي خارجي رفت كه بود؟ و نام تيم چه بود؟

اولين بازيكني كه بعد از انقلاب به يكي از تيم هاي خارجي رفت كه بود؟ و نام تيم چه بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی