رنگی که اگر دو حرف آخرش رو حذف کنیم، یه نوشیدنیه؟

رنگی که اگر دو حرف آخرش رو حذف کنیم، یه نوشیدنیه؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نارنجی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی