رنگی که اگر دو حرف آخرش رو حذف کنیم، یه نوشیدنیه؟

رنگی که اگر دو حرف آخرش رو حذف کنیم، یه نوشیدنیه؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی