اين سخن از كيست؟! (حياء، چشم پوشي (از گناه و حرام) مي باشد. )mina72

اين سخن از كيست؟! (حياء، چشم پوشي (از گناه و حرام) مي باشد. )mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی