گران ترین تابلویی که قیمتی معادل 140 میلیون دلار دارد اثر کیست؟

گران ترین تابلویی که قیمتی معادل 140 میلیون دلار دارد اثر کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی