اولین کسی که (بسم الله الرحمن الرحیم ) نوشت چه کسی بود؟

اولین کسی که (بسم الله الرحمن الرحیم ) نوشت چه کسی بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی