معنی کلمه ی مناص؟؟؟؟؟؟؟؟؟

معنی کلمه ی مناص؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی