در كدام وسيله زير از دماپا (ترموستات) استفاده نمي شود؟

در كدام وسيله زير از دماپا (ترموستات) استفاده نمي شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی