میناماتا نوعی بیماری است که در اتر مسمومیت با.... به وجود می اید/

میناماتا نوعی بیماری است که در اتر مسمومیت با.... به وجود می اید/

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی