ضرب المثل : آش همان آش است و کاسه همان کاسه ..حکایت از چیست

ضرب المثل : آش همان آش است و کاسه همان کاسه ..حکایت از چیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی