مردمک چشم اختاپوس به چه شکل است؟

مردمک چشم اختاپوس به چه شکل است؟

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مستطیل (10 نفر)
  • دایره (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی