مردمک چشم اختاپوس به چه شکل است؟

مردمک چشم اختاپوس به چه شکل است؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مستطیل (3 نفر)
  • دایره (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی