امام رضا (ع) در تفسير آيه ،الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها، چه فرمود؟

امام رضا (ع) در تفسير آيه ،الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها، چه فرمود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی