معنی آیه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموالله یعنی

معنی آیه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموالله یعنی

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • شمارا موعظه میکنم برای تقوایتان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها