اولین پیامبری که «بسم الله الرحمن الرحیم» را نوشت که بود؟

اولین پیامبری که «بسم الله الرحمن الرحیم» را نوشت که بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی