من ساعت۸شب به رختخواب رفتم وساعتم راکوک کردم که9صبح زنگ بزندوقتی باصدای زنگ ساعت ازخواب بیدارشدم چندساعت خوابیدم؟

من ساعت۸شب به رختخواب رفتم وساعتم راکوک کردم که9صبح زنگ بزندوقتی باصدای زنگ ساعت ازخواب بیدارشدم چندساعت خوابیدم؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 13ساعت (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی