کدام سوره دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟در کدام آیه دومین بسم الله آمده است؟؟

کدام سوره دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟در کدام آیه دومین بسم الله آمده است؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی