کدام تیم بیشترین جام را در جام قهرمانان اروپا کسب کرده؟

کدام تیم بیشترین جام را در جام قهرمانان اروپا کسب کرده؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی