لقب کریس رونالدو چیست؟

لقب کریس رونالدو چیست؟

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اعجوبه سیاه (4 نفر)
  • جادوگر سیاه (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی