این تیم ایرانی توانسته قهرمان یك دوره جام باشگاه های آسیا شود.

این تیم ایرانی توانسته قهرمان یك دوره جام باشگاه های آسیا شود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی