ضرب المثل (کوه به کوه نمی رسد ادم به ادم می رسد )؟کنایه از چیست؟

ضرب المثل (کوه به کوه نمی رسد ادم به ادم می رسد )؟کنایه از چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی