اولین غزل سرای ایران چه کسی بود؟؟

اولین غزل سرای ایران چه کسی بود؟؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سنایی (1 نفر)
  • حافظ (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی