اين سخن از كيست؟مؤمنان با هم برادرند و خونشان برابر است و در برابر دشمن متحد و يكپارچه‏اند. mina72

اين سخن از كيست؟مؤمنان با هم برادرند و خونشان برابر است و در برابر دشمن متحد و يكپارچه‏اند. mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی