این سخن از کیست؟اختلاف، بنياد «انديشه درست» را درهم مي‏ريزد.(سهیلا ک)

این سخن از کیست؟اختلاف، بنياد «انديشه درست» را درهم مي‏ريزد.(سهیلا ک)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی