بنا به سخن امام رضا علیه السلام ك مى فرماید: هفت چیز بدون هفت چیز دیگر، مسخره است.كدام يك صحيح نيست ؟

بنا به سخن امام رضا علیه السلام ك مى فرماید: هفت چیز بدون هفت چیز دیگر، مسخره است.كدام يك صحيح نيست ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی