به فرموده پیامبر اکرم (ص) زیارت امام حسین (ع) ثواب چند حج مقبول را دارد .

به فرموده پیامبر اکرم (ص) زیارت امام حسین (ع) ثواب چند حج مقبول را دارد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی