حرارتیکه بدن انسان در 30 دقیقه تولید میکند حدود چند لیتر اب را به جوش میاورد؟

حرارتیکه بدن انسان در 30 دقیقه تولید میکند حدود چند لیتر اب را به جوش میاورد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی