عکس: 72464 hadi-20

 

72464 hadi-20
این عکس 94 بار دیده شده - این عکس تاریخ 13 بهمن 1394 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:72464] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:72464] استفاده کنید.

hadi-20

آدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که بــــرای نزدیکــ شدنشــــون باید ازشــــون دوری کـــرد
آقا، خوزستان

عضو قدیمی سایت