چت کردن با hadi-20
hadi-20 از خوزستان ۵ شهريور ٩٧
یارو به بچش گفت:
من دارم میرم مسافرت، هر وقت مادرتو با مرد غریبه دیدی یه دونه زیتون بنداز تو سبد ...


یارو میره مسافرت و بعد از 6 ماه زنگ میزنه خونه، بچش گوشیو بر میداره میگه:

انبار مرکزی زیتون استان، بفرماييد؟
عضو چت اورداپ
چت کردن با hadi-20
hadi-20 از خوزستان ١ شهريور ٩٧


چت اورداپ

هستی1 ١ شهريور ٩٧

yeganam ١ شهريور ٩٧

الناز33 ١ شهريور ٩٧

پسرک معتاد ١ شهريور ٩٧

سلطان مسعود ١ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با hadi-20
hadi-20 از خوزستان ١ شهريور ٩٧
2 ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺘﻢ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﺍﯼ 2 ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻡ، ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﻧﺮﮊﯾﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﻡ

ﻃﻔﻠﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪ ﺷﺒﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭﺍﺳﻪ من میگشت

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﻡ 2 ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺨﻮﺭﻡ، ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺩﻡ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪﻩ
ﯾﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺯﺩﻥ " ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﺧﺮ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﯼ ﭘﻠﻤﭗ ﺍﺳﺖ "

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻣﻐﺰ ﺧﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑودم میخواستم زن بگیرم
الناز33 ١ شهريور ٩٧

سلطان مسعود ١ شهريور ٩٧

پسرک معتاد ١ شهريور ٩٧

hadi-20 ١ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با hadi-20
hadi-20 از خوزستان ١ شهريور ٩٧
https://www.facebook.com/100015648528968/videos/388828248315456/?hc_ref=arryae_zg-rwn2_lb_6ofc-oornysa-zbetv7naublx_by7wsquvssu8d3tgp3gopk4&__tn__=c-r
عضو چت اورداپ
hadi-20
hadi-20
لطفا عضو شوید
آدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که بــــرای نزدیکــ شدنشــــون باید ازشــــون دوری کـــرد
تاریخ عضویت: 25 بهمن 91
تولد: 17 بهمن
محل زندگی:خوزستان
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (الکتروتکنیک)
عضو تأیید شده
hadi-20
پرسپولی 30ها
موزیک مورد علاقه hadi-20


تشکر و قدردانی رسمی hadi-20

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 17 بهمن 96

برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی ، باشکوهترین پدیده هستی است این باشکوه ترین، بر شما مبارک باد .

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 بهمن 94

تشکر و قدر دانی بابت حضور گرم و صمیمی شما در پاتوق

تصاویر ارسال شده hadi-20