عکس: 156360 صدف1376

 

156360 صدف1376
این عکس تاریخ 08 دي 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:156360] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:156360] استفاده کنید.

صدف1376

به خاطر هیچکس دست از “ارزشهایت” نکش چون زمانیکه آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “من” بی ارزش !!!
خانم،