عکس: 154991 صدف1376

 

154991 صدف1376
این عکس 202 بار دیده شده - این عکس تاریخ 02 دي 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:154991] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:154991] استفاده کنید.

صدف1376

به خاطر هیچکس دست از “ارزشهایت” نکش چون زمانیکه آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “من” بی ارزش !!!
خانم،