عکس: 145565 صدف1376

 

145565 صدف1376
این عکس 3 بار دیده شده - این عکس تاریخ 10 آبان 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:145565] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:145565] استفاده کنید.

صدف1376

به خاطر هیچکس دست از “ارزشهایت” نکش چون زمانیکه آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “من” بی ارزش !!!
خانم،