برای اینکه بتوانید پلیس چت روم شوید ابتدا باید نام کاربری شما ویژه شود. این کار را میتوانید از قسمت امکانات شما انجام دهید.

سپس از منوی سمت راست، روی لینک امتیاز و امکانات ویژه کلیک کنید.

سپس با ورود به صفحه موبایل، شماره همراه خود را تأیید کنید

سپس با ورود به قسمت مشخصات اصلی، داوطلب مدیریت خود را فعال کنید.

هدف از تأیید شماره همراه جلوگیری کاربران از سوء استفاده از مقام است.
همچنین جلوگیری از ثبت ده ها شناسه کاربری توسط یک نفر
فقط 4 رقم آخر شماره شما در اینجا ثبت خواهد شد