شما در این سایت میتوانید تا مدیر کل سایت شدن هم بالا بروید

ابتدا لازم است تمام مراحل مورد نیاز جهت پلیس شدن را طی کنید
سپس با افزایش امتیاز وارد لیست اعضای برتر سایت شوید.
با تبادل رای با سایر کاربران، فعالیت در سایت و همچنین مدت حضور بالا، اعتبار شما به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد
همچینین شما میتوانید از قسمت امتیاز و امکانات ویژه با پرداخت آنلاین، امتیاز خود را افزایش دهید.
پس از افزایش اعتبار، سایر مدیران سایت باید به شما رای مدیریتی بدهند تا بتوانید مدیر، ویراستار و یا ناظر سایت شوید.
اطلاعات بیشتر در این مورد را میتوانید در صفحه تیم مدیریت بیابید