دوست:-)

دوست:-)

فقط کامنت    

  چت کردن با پینار
پینار ٣٠ شهريور ٠٠
عضو ارشد
ایجاد کننده

تنها چیزی کخ در اسیر حل نمی شود الماس است.

ضرب المثل

آدم چرا روزه شک دار بگیرد ( کاری که احتمال زیان و ضرر در آن است نباید انجام داد )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 16082 تأیید کننده: angel201
اگر شب هنگام کسی را مشغول گناه دیدی فردا به آن چشم نگاهش مکن ، شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی. از کیست؟
(1) حضرت محمد (ص)
(2) حضرت علی (ع)
(3) امام حسین (ع)
(4) امام جعفر صادق(ع)
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 16082:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا