هیچی:-)

ازسر بیکاری دارم این صفحه رو ایجاد میکنم^_^هرچه می خواهد دل تنگت اینجا بنبیس❤️^_^❤️

فقط کامنت    

ایجاد کننده

بندگی ، پرستش خدا و نیایش به درگاه خداوند را عبادت گویند و انسان بنده خداوند پس اطاعت و بندگی انسان در برابر خدا عبادت نام دارد.

ضرب المثل

سایه اش را با تیر زدن ( سخت با او دشمن بودن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 29448 تأیید کننده: hamid147
کدام گزینه در مورد غشای پایه درست است؟mina72
(1) بافت پوششی را مستقیما به ماهیچه های زیرین متصل می کند.
(2) بافت پیوندی سست را به ماهیچه های زیرین متصل می کند.
(3) بافت پوششی را به بافت های زیرین آن متصل می کند.!!!
(4) یک نوع بافت پیوندی با شبکه ای از پروتئین های رشت ای و پلی ساکارید های چسبنا
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 29448:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا