# چالش معرفت

سلام
معرفی دوست با معرفت شما ؟
موفق باشید
25 اردیبهشت 99
20 رمضان 1441

فقط کامنت    

  چت کردن با pinar90
pinar90 ٢۴ ارديبهشت ٩٩
نوشته های روی شن، مهمان اولین موج دریا هستند
اما حکاکی هاى روی سنگ، مهمان همیشگی تاریخند
و دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگاران ابدی
دوستان اورداپی
پینار ٢۵ ارديبهشت ٩٩

سلام سپیده جان! خوش اومدی! ستاره جان! سلام. خوش اومدی!

ستاره ss ٢۵ ارديبهشت ٩٩

سپیده سادات شاد ٢۵ ارديبهشت ٩٩

عزیزوکم خیلی ماه روشن دلی

عضو قدیمی سایت