# حلالیت (حق الناس)

# با سلام
آغاز: 7 دی 90
لطفا! اگر دوست یا دوستانی در هر پست، نظر ؛ خصوصی و ... از بنده به هر دلیلی خواسته و ناخواسته دلگیر شدند؛ بیان کنند تا رفع کدورت کنم.
پایان: ...........
موفق و سلامت باشید
8 اردیبهشت 99

فقط کامنت    

ایجاد کننده

اولین حمام ها از زمان گذشته از مردم روم و یونان و دره سند در پاکستان که حمام کردن را خیلی دوست داشتند مانده است . ولی بعد ها مد روز تغییر کرد و مردم برای از بین بردن بوهای بد و نظافت بدن از آن استفاده می کردند.

ضرب المثل

شست کسی خبردار شدن ( از مطلب یا موضوعی آگاه شدن )

صفحات ایجاد شده توسط اعضا