✿.。.اشعارجلال‌الدین محمد بلخی✿.。.

زندگی نامه مولانا بدین شرح است:
مولانا جلال‌الدین محمد مولوی بلخی،
فرزند محمد بن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین ولد
زادروز:۱۵ مهر ۵۸۶ هجری خورشیدی در بلخ
درگذشت:۴ دی ۶۵۲ هجری خورشیدی قونیه
آثار↓
مثنوی معنوی
دیوان شمس
فیه ما فیه
مکتوبات
مجالس سبعه
6دی 1398

فقط کامنت    

چت کردن با فاطمه 1381
فاطمه 1381 از اصفهان ١۶ دي ٩٨
در من بدمی من زنده شوم
یک جان چه بود، صد جان منی…


#✿.。.اشعارجلال‌الدین محمد بلخی✿.。.
رعد و برق 2000 ١۵ اسفند ٩٨

پینار ١٧ دي ٩٨

عضو ارشد
چت کردن با فاطمه 1381
فاطمه 1381 از اصفهان ١٧ دي ٩٨
گفتی که مستت میکنم
پر زانچه هــستت میکنم

گـــفتم چـــگونه از کجا؟
گفتی که تا گـفتی خودآ

گفتی که درمــانت دهم
بر هـــــجر پـایـانت دهم

گفتم کجا،کی خواهد این؟
گفتی صـــبوری باید این

ای در دل من میل و تمنا همه تو
وندر سـر من مایه سودا همه تو

هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم
امروز هـمه تویی و فردا همه تو

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان‌ها
تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان‌ها

بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها
تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان‌ها

ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن
مگذار کان مزور پیدا کند نشان‌ها

ور جادویی نماید بندد زبان مردم
تو چون عصای موسی بگشا برو زبان‌ها

عاشق خموش خوشتر دریا به جوش خوشتر
چون آینه‌ست خوشتر در خامشی بیان‌ها


#✿.。.اشعارجلال‌الدین محمد بلخی✿.。.
رعد و برق 2000 ١۵ اسفند ٩٨

پینار ١٧ دي ٩٨

عضو ارشد
چت کردن با فاطمه 1381
فاطمه 1381 از اصفهان ١٧ دي ٩٨
حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو
و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو
هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن
و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو
رو سینــه را چـون سینه ها هفت آب شو از کینه ها
و آنگـــه شراب عشــق را پیمانـــه شــــو پیمانــه شـو
باید کـــه جملــه جــان شــوی تا لایق جانان شوی
گـــر ســوی مستــان میــروی مستانه شـــو مستانه شو…


#✿.。.اشعارجلال‌الدین محمد بلخی✿.。.
رعد و برق 2000 ١۵ اسفند ٩٨

reza rezaei ٢۵ دي ٩٨

عضو ارشد