جملات فریدریش ویلهِلم نیچه

سلام عزیزانم
امیدوارم از این صفحه لذت ببرید
اگرجمله ای از ایشون دارید
ارسال کنید متشکرم
4آبان1398

فقط کامنت