▦▧کلبـه عاشـقانـه▦▧

{مطالب عاشقانه,عکس عاشقانه,غم درعشق و...}

فقط کامنت    

ایجاد کننده

در تمام جهان دو بار در سال و دقیقاً در 21 مارس ( اول فروردین ) و 22 سپتامبر( 31 شهریور ) شب و روز با یکدیگر برابر است.

ضرب المثل

چار میخ کردن ( محکم و استوار کردن کار یا چیزی بطوری که راه بهانه جویی و ایراد بر آن بسته باشد)

صفحات ایجاد شده توسط اعضا