از خانه دلت چه خبر؟

متن و شعر های دلنشین

فقط کامنت    

چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢۴ مهر ٩٧
══════════════════════██════█████
═════════════════════█▒▒█═══█▒▒▒█
════════════════════█▒▒▒▒█══█▒▒▒█
══════════════════██▒▒▒▒▒▒█═█▒▒▒█
═════════════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒█
════════════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
═══════════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
═════════════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
════════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
═══════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
═════════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
════════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
═══════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
══════█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
═════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
══════██▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒██
═══════███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███
════════██▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒██
═════════█▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒█
═════════█▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒█
═════════█▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒█
═════════█▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒█
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒████████▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
██████████▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
███████████████████████████████████████████
███████████░░░░░░██████████████████████████
███████░░░░░░██████████████████████████████
█████░░░░░░████████████████████████████████
█████░░░░░░████████████████████████████████
█████░░░░░░░░██████████████████████████████
██████░░░░░░░░░░░░█████████████████████████
████████░░░░░░░░░░░░░░░░███████████████████
███████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████
████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░██████
███████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░████
█████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
██████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░█
███████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░█
███████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░█
██████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░██
█████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
پینار ١٠ ساعت قبل

بسیار زیبا!

یااسین ٢۴ مهر ٩٧

آلشیا ٢۴ مهر ٩٧

این خانه تقدیم به خانه دل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢٢ مهر ٩٧


چت اورداپ


که عشق آسان نمود اول
ولی افتاد مشکل ها
آلشیا ٢۴ مهر ٩٧

یااسین ٢٢ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢٢ مهر ٩٧
تو نه برنده به دنیا اومدی نه بازنده
به دنیا اومدی که انتخاب کنی
عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١٩ مهر ٩٧
خاک سیه مباش که کس برنگیردت
آیینه شو که خدمت آن ماهرو کنی

هوشنگ_ابتهاج
آلشیا ٢٢ مهر ٩٧

یااسین ١٩ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١۵ مهر ٩٧


چت اورداپ


تو نباشي دل ما را
ثمري نيست که نيست...
آلشیا ١٩ مهر ٩٧

یااسین ١۵ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده
  • یااسین
  • آقا مجرد زنجان
  • فنی و حرفه ای کامپیوتر

این کلیسا در قرن سیزدهم در شهر فلورانس ایتالیا ساخته شد ه است و گنبدی شگفت انگیز با نمایی قرمز رنگ دارد و از کلیساهای معروف جهان است . درهای برنزی آن شهرتی جهانی دارد. این کلیسای جالب توجه ، از نشانه های پیشرفت فلورانس می باشد.

ضرب المثل

جان به عزرائیل نمی دهد ( بسیار بخیل است)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 22632 تأیید کننده: هومن
این بیت شعر از کیست؟(بشنو از نی چون حکایت میکند*از جدایی ها شکایت میکند)
(1) سعدی
(2) مولوی
(3) حافظ
(4) نیما یوشیج
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 22632:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا