عاشقانه ها و دوستانه های ترکی۲

عاشقانه ها و دوستانه های ترکی خود را ب اشتراک بگذارید

فقط کامنت    

چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپ

نرگس23 ١ تير ٩٧

آوای بهار ٢٢ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ٢۶ خرداد ٩٧


چت اورداپ

نرگس23 ٢٧ خرداد ٩٧

خوشیختیتو از همه پنهون کن.....

ساناز بوشهر ٢۶ خرداد ٩٧

لایک میکنم ولی خوب یا بد معنیش نمیدونم اگ بده آینه

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ٢١ خرداد ٩٧
راه گم کرده و با رویی چو ماه آمده‌ای
مگر‌ ای شاهد گمراه به راه آمده‌ای

باری این موی سپیدم نگر‌ای چشم سیاه
گر بپرسیدن این بخت سیاه آمده‌ای

کشته چاه غمت را نفسی هست هنوز
حذر‌ ای آینه در معرض آه آمده‌ای

از در کاخ ستم تا به سر کوی وفا
خاکپای تو شوم کاین همه راه آمده‌ای

چه کنی با من و با کلبه درویشی من
تو که مهمان سراپرده شاه آمده‌ای‌

می‌تپد دل به برم با همه شیر دلی
که چو آهوی حرم شیرنگاه آمده‌ای

آسمان را ز سر افتاد کلاه خورشید
به سلام تو که خورشید کلاه آمده‌ای

شهریارا حرم عشق مبارک بادت
که در این سایه دولت به پناه آمده‌ای
شاعر ترک زبان شهریار عزیز
آوای بهار ٢٢ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ١١ خرداد ٩٧
سنہ خاطر گوزلیم دونیانـــے ویران
ائدرم
غمین اولسا بله جاندان‌سنـــــے درمان ائدرم
سیلرم گوزیاشینـــے آغلاسان آغلار اؤرگیم
منے سئوسن اگر اوز جانیمـــے قوربان ائدرم
نرگس23 ٢٠ خرداد ٩٧

حمیدرضاخان ١٧ خرداد ٩٧

لایییییییییییک

آوااااای بهار ١٣ خرداد ٩٧

بانوی دی ١٢ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ١۶ خرداد ٩٧
منیم ای نازنین دوستوم زمستانین بهار اولسین
سعادت تاجی همیشه باشیندابرقراراولسین
اومیدیم واراوحقه نیازین اولماسین خلقه
سنی خارایستین ظالم ذلیل روزگار اولسین
معنی:
ای دوست نازنین من زمستانت بهار شه
تاج سعادت همیشه برسرت برقرارشه
امید دارم به اون حق نیازت نباشه به خلق
دشمنی که توروخوار میخواهد ذلیل روزگار شه
نرگس23 ١٨ خرداد ٩٧

ممنون.....

حمیدرضاخان ١٧ خرداد ٩٧

هزار لایک

عضو چت اورداپ