کاریکلماتورانمیدوستم

بیا تو

فقط کامنت    

چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ٢٢ بهمن ٩۶
دیروز چک برگشتی است ، فردا چک وعده دار ولی امروز نقد نقد است !

امروزت را بچسب
yasi banoo ١٣ تير ٩٧

آوااااای بهار ٣ خرداد ٩٧

نرگس23 ٢۴ ارديبهشت ٩٧

yeganam ۵ فروردين ٩٧

banoo_18 ٩ اسفند ٩۶

نرگس23 ١ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آوای بهار
آوای بهار ٢۴ فروردين ٩٧
آوااااای بهار ١۶ فروردين ٩٧
عشق ودیوانگی
درزمانهای بسیارقدیم وقتی هنوز پای بشر به زمین نرسیده بود...فضیلت ها وتباهی ها در همه جا شناور بودند
درحالیکه از بیکاری خسته وکسل شده بودند...ناگهان :دانایی ؛ ایستادو گفت:بیایید یک بازی کنیم مثلاقایم باشک بازی
همه از این پیشنهادشادوخوشحال شدند و؛دیوانگی؛فورافریاد برآورد..من چشم میگذارم

ازآنجا که هیچ کسی نمیخواست دنبال دیوانگی بگردد همه قبول کردند که او چشم بگذاردوبه دنبال آنها بگردد...
دیوانگی جلوی درختی رفت وچشم هایش رابست وشروع کردبه شمردن//یک.......دو......سه......
همه رفتند تاجایی پنهان شوند!
لطافت خودراه شاخ ما ه اویزان کرد
خیانت داخل انبوهی اززباله شد
اصالت درمیان ابرها پنهان شد
هوس به مرکز زمین رفت...
دروغ گفت زیرسنگی پنهان میشوم اما به ته دریاچه رفت...

طمع داخل کیسه ای که خودش دوخته بود مخفی شد
ودیوانگی مشغول شمردن بود...هشتاد..هشتادویک.....همه پنهان شدندبه جزعشق که همواره مرددبود ونمیتوانست تصمیم بگیردوجای تعجب هم نیست.همه میدانیم پنهان کردن عشق مشکل است.
درهمین حال دیوانگی به پایان شمارش نزدیک میشد..نودوپنج..نودوشش...نودوهفت.....هنگامی که دیوانگی به صدرسیدعشق پریدودریک بوته گل رزپنهان شد
دیوانگی فریادزد آمدم....
واولین کسی که پیداکرد تنبلی بود چون تنبلی اش آمده بود درجایی پنهان شود...ولطافت راپیداکرد که به شاخ ماه اویزان بود...دروغ ته دریاچه..هوس درمرکز زمین..یکی یکی همه را پیداکرد به جز عشق...
اوازیافتن عشق عاجزشده بود تا اینکه ...؛حسادت؛ درگوش هایش زمزمه کرد عشق پشت بوته ی گل سرخ است
دیوانگی شاخه ی چنگک مانندی را ازدرخت کند..وباشدت وهیجان ان را دربوته ی گل سرخ فروکرد..ناگهان صدای ناله ای ازمیان بوته هابلندشد

عشق از پشت بوته بیرون امد..بادست هایش صورت خودرا پوشاند...وازمیان انگشتانش قطرات خون بیرون میزد چنگک به جشمان عشق فرورفته بود...

عشق کورشده بود
دیوانگی فریادزد..آه !!! خدایا من چه کردم....
چگونه میتوانم تورادرمان کنم...عشق پاسخ داد:تونمیتوانی مرادرماان کنی...اما اگر میخواهی کاری کنی راهنمای من شو
؛وازان روز به بعدعشق کوراست ودیوانگی همرا او.
داستان عشق ودیوانگی هست.این داستانو اولین بار مشاورمدرسمون تودبیرستان واسمون خوند خودم که خیلی دوسش دارم گفتم بنویسمش واسه شماهم
yasi banoo ١٣ تير ٩٧

کجایی بانو

آوااااای بهار ٣ خرداد ٩٧

نرگس23 ٢۴ فروردين ٩٧

آخی یادش بخیر..این متنو دبیرستان زنگ پرورشی یکی از بچه ها اسمشم شیوا بود خونده بود واسمون...یادش بخیر مدرسه چ دوران خوبی بود

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

محققان ، قدیمی ترین ابزار سنگی که یک تبر است را با قدمت 2 میلیون سال کشف کردند.

ضرب المثل

ماتم زده را به نوحه گر حاجت نیست ( شدت مصیبت و عزا خود به خود موجب غم و اندوه صاحب عزا می گردد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 22196 تأیید کننده: arghavan69
نام پسر لیونل مسی، ستاره بارسلونا چیست؟
(1) انریکه
(2) تیاگو
(3) مورانز
(4) لوسیانو
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 22196:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا