کاریکلماتورانمیدوستم

بیا تو

فقط کامنت    

چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ٢۵ بهمن ٩۶
کنارم بمون و بهم تکیه کن...بجز عشق چیزی نمیخام ازت

کمک کن دلم قرص باشه همین..کمک کن عزیزم کمک کن فقط
آوااااای بهار ٣ خرداد ٩٧

yeganam ۵ فروردين ٩٧

آوااااای بهار ٩ اسفند ٩۶

♥وحید♥ ٢٧ بهمن ٩۶

سامان اندی ٢۶ بهمن ٩۶

سلطان مسعود ٢۶ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با آوای بهار
آوای بهار ٢۴ فروردين ٩٧
آوااااای بهار ١۶ فروردين ٩٧
عشق ودیوانگی
درزمانهای بسیارقدیم وقتی هنوز پای بشر به زمین نرسیده بود...فضیلت ها وتباهی ها در همه جا شناور بودند
درحالیکه از بیکاری خسته وکسل شده بودند...ناگهان :دانایی ؛ ایستادو گفت:بیایید یک بازی کنیم مثلاقایم باشک بازی
همه از این پیشنهادشادوخوشحال شدند و؛دیوانگی؛فورافریاد برآورد..من چشم میگذارم

ازآنجا که هیچ کسی نمیخواست دنبال دیوانگی بگردد همه قبول کردند که او چشم بگذاردوبه دنبال آنها بگردد...
دیوانگی جلوی درختی رفت وچشم هایش رابست وشروع کردبه شمردن//یک.......دو......سه......
همه رفتند تاجایی پنهان شوند!
لطافت خودراه شاخ ما ه اویزان کرد
خیانت داخل انبوهی اززباله شد
اصالت درمیان ابرها پنهان شد
هوس به مرکز زمین رفت...
دروغ گفت زیرسنگی پنهان میشوم اما به ته دریاچه رفت...

طمع داخل کیسه ای که خودش دوخته بود مخفی شد
ودیوانگی مشغول شمردن بود...هشتاد..هشتادویک.....همه پنهان شدندبه جزعشق که همواره مرددبود ونمیتوانست تصمیم بگیردوجای تعجب هم نیست.همه میدانیم پنهان کردن عشق مشکل است.
درهمین حال دیوانگی به پایان شمارش نزدیک میشد..نودوپنج..نودوشش...نودوهفت.....هنگامی که دیوانگی به صدرسیدعشق پریدودریک بوته گل رزپنهان شد
دیوانگی فریادزد آمدم....
واولین کسی که پیداکرد تنبلی بود چون تنبلی اش آمده بود درجایی پنهان شود...ولطافت راپیداکرد که به شاخ ماه اویزان بود...دروغ ته دریاچه..هوس درمرکز زمین..یکی یکی همه را پیداکرد به جز عشق...
اوازیافتن عشق عاجزشده بود تا اینکه ...؛حسادت؛ درگوش هایش زمزمه کرد عشق پشت بوته ی گل سرخ است
دیوانگی شاخه ی چنگک مانندی را ازدرخت کند..وباشدت وهیجان ان را دربوته ی گل سرخ فروکرد..ناگهان صدای ناله ای ازمیان بوته هابلندشد

عشق از پشت بوته بیرون امد..بادست هایش صورت خودرا پوشاند...وازمیان انگشتانش قطرات خون بیرون میزد چنگک به جشمان عشق فرورفته بود...

عشق کورشده بود
دیوانگی فریادزد..آه !!! خدایا من چه کردم....
چگونه میتوانم تورادرمان کنم...عشق پاسخ داد:تونمیتوانی مرادرماان کنی...اما اگر میخواهی کاری کنی راهنمای من شو
؛وازان روز به بعدعشق کوراست ودیوانگی همرا او.
داستان عشق ودیوانگی هست.این داستانو اولین بار مشاورمدرسمون تودبیرستان واسمون خوند خودم که خیلی دوسش دارم گفتم بنویسمش واسه شماهم
آوااااای بهار ٣ خرداد ٩٧

نرگس23 ٢۴ فروردين ٩٧

آخی یادش بخیر..این متنو دبیرستان زنگ پرورشی یکی از بچه ها اسمشم شیوا بود خونده بود واسمون...یادش بخیر مدرسه چ دوران خوبی بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ٢٢ بهمن ٩۶
دیروز چک برگشتی است ، فردا چک وعده دار ولی امروز نقد نقد است !

امروزت را بچسب
آوااااای بهار ٣ خرداد ٩٧

نرگس23 ٢۴ ارديبهشت ٩٧

yeganam ۵ فروردين ٩٧

banoo_18 ٩ اسفند ٩۶

نرگس23 ١ اسفند ٩۶

زری مهربون32 ٢۴ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس23
نرگس23 از البرز ١ اسفند ٩۶
چشمان تو گالری نقاشی بود / اما فُرصتی ندادی / برای بلعیدن این همه زیبایی.
بهار24 ٢۶ فروردين ٩٧

یه اشنا ۶ فروردين ٩٧

نرگس23 ٢٨ اسفند ٩۶

سلطان مسعود ١۵ اسفند ٩۶

خشانت

علیییی ١۵ اسفند ٩۶

چش بلعدن

عضو چت اورداپ
چت کردن با yeganam
yeganam از خراسان رضوی ۶ فروردين ٩٧
من از تمام دنیا

فقط آن دایره مشکی چشمان تو را میخواهم

وقتی که در شفافیتش بازتاب عکس خودم را میبینم..
بهار24 ٢۶ فروردين ٩٧

نرگس23 ۶ فروردين ٩٧

زیبا عزیز......

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

موش صحرایی ، چنان تکثیر پبدا می کند که در عرض هجده ماه ، دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند.

ضرب المثل

کار حضرت فیل است ( کاری بسیار سخت و دشوار می باشد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 21469 تأیید کننده: معرفت
آیا ویروسها قادرن در بیرون از بدن موجود زنده به مدت طولانی به حیات خود ادامه دهند؟
(1) بله
(2) خیر
(3) گزینه 1 و 2
(4) هیچ کدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 21469:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا