لیست قیمت انواع لوله پلی اتیلن گاز

لیست قیمت انواع لوله پلی اتیلن گاز
نام کالا قیمت (ریال) برند آچار لوله پلی
اتیلن سایز 125 در 75 میلیمتر 128,000 گروه
تولیدی اصفهان پلاست فروش آچار لوله پلی
اتیلن سایز 63 در 32 میلیمتر 92,000 گروه
تولیدی اصفهان پلاست فروش اتصال
گالوانیزه لوله هیدروفلوم 10 اینچ 65,400
پایا پویش سبز فروش اتصال گالوانیزه
لوله هیدروفلوم 15 اینچ 97,000 پایا پویش
سبز فروش اتصال گالوانیزه لوله
هیدروفلوم 18 اینچ 113,000 پایا پویش سبز
فروش اتصال گالوانیزه لوله هیدروفلوم 8
اینچ 0 پایا پویش سبز فروش اتصالات
کاروگیت دوجداره

لیست قیمت انواع لوله پلی اتیلن گاز
نام کالا قیمت (ریال) برند
آچار لوله پلی اتیلن سایز 125 در 75 میلیمتر 128,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست فروش
آچار لوله پلی اتیلن سایز 63 در 32 میلیمتر 92,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست فروش
اتصال گالوانیزه لوله هیدروفلوم 10 اینچ 65,400 پایا پویش سبز فروش
اتصال گالوانیزه لوله هیدروفلوم 15 اینچ 97,000 پایا پویش سبز فروش
اتصال گالوانیزه لوله هیدروفلوم 18 اینچ 113,000 پایا پویش سبز فروش
اتصال گالوانیزه لوله هیدروفلوم 8 اینچ 0 پایا پویش سبز فروش
اتصالات کاروگیت دوجداره پلی اتیلن و PVC-U 0 جهد لوله خراسان فروش
اجرا وجوشکاری انواع سایز لوله پلی اتیلن و انجام ابیاریهای قطره ای وبارانی و 0 شرکت خدماتی سبزگستر اصفهان فروش
انشعاب 16 به لوله 16 1,250 پایا پویش سبز فروش
انشعاب 16 به لوله 20 1,450 پایا پویش سبز فروش
انشعاب لوله به تیپ 2,600 پایا پویش سبز فروش
انشعاب لوله به تیپ پیچی 2,800 پایا پویش سبز فروش
انواع لوله های پلی اتلین درجه یک و دو 0 خدمات کشاورزی آریا فروش
اولین تولید کننده لوله و اتصالات pvc در ایران (با نام پولیکا)واولین دارنده 0 شرکت پولیکا نوین (پتروشیمی آبادان) فروش
بست ابتدایی لوله لی فلت به تیپ و لوله 16 0 پایا بسپار آریا (ویسپار) فروش
بست لوله 20 0 آذین لوله نوین صفاهان فروش
بست لوله 25 0 آذین لوله نوین صفاهان فروش
بست لوله 32 0 آذین لوله نوین صفاهان فروش
بست لوله سفید 16 830 مجتمع تولیدی صنعتی a.s فروش
بست لوله سفید 20 830 مجتمع تولیدی صنعتی a.s فروش
بست لوله سفید 25 1,010 مجتمع تولیدی صنعتی a.s فروش
بست لوله سفید 32 1,470 مجتمع تولیدی صنعتی a.s فروش
بست گالوانیزه لوله هیدروفلوم 10 اینچ 49,000 پایا پویش سبز فروش
بست گالوانیزه لوله هیدروفلوم 15 اینچ 53,500 پایا پویش سبز فروش
بست گالوانیزه لوله هیدروفلوم 18 اینچ 56,700 پایا پویش سبز فروش
بست گالوانیزه لوله هیدروفلوم 8 اینچ 0 پایا پویش سبز فروش
توجه توجه! 300 شاخه لوله 160 شش بار 45,000 شرکت یاشار پلی اتیلن فروش
تولید انواع مواد گرانول پلی اتیلن 0 فروش گرانول فروش
تولید و پخش لوله پلی اتیلن 0 Isatis pipe فروش
جوش لوله پلی اتیلن در همه سایزها 0 شرکت یاشار پلی اتیلن فروش
درزگیر لوله ( تفلون مایع ) 125,000 بازرگانی اسماعیلی فروش
درپوش انشعاب لوله لی فلت 3,000 پایا پویش سبز فروش
درپوش پلی اتیلن 0/5 اینچ 1,500 گروه تولیدی اصفهان پلاست فروش
درپوش پلی اتیلن 1 اینچ 3,830 گروه تولیدی اصفهان پلاست فروش
درپوش پلی اتیلن 2 اینچ 10,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست فروش
درپوش پلی اتیلن 2/5 اینچ 38,000 گروه تولیدی اصفهان پلاست فروش
درپوش پلی اتیلن 3/4 اینچ 2,100 گروه تولیدی اصفهان پلاست فروش
دریپر کمر لوله 8 نازله 800 پلی تاک اصفهان فروش
دریچه پیچی لوله های هیدروفلوم 18,000 پایا پویش سبز فروش
دریچه کشویی لوله های هیدروفلوم 22,000 پایا پویش سبز فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی 110 25,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی 160 28,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی 200 30,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی 250 36,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی 315 42,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 160 50,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 200 58,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 250 67,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 315 75,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 400 95,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 500 145,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک 630 170,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک دستی 160 42,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک دستی 200 50,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک دستی 250 56,000,000 بازار لوله فروش
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک دستی 315 68,000,000 بازار لوله فروش
دو راهی 1 اینچ به لوله 16 6,500 پایا پویش سبز فروش
دو راهی 1 اینچ به لوله 20 8,500 پایا پویش سبز فروش
رابط قطره ای سرخط فشاری به لوله ( پیلتار piltar ) 0 رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا ) فروش
رابط قطره ای لوله به لوله ( پیلتار piltar ) 0 رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا ) فروش
رابط لوله 12 به 16 450 آب آفرین سیستم فروش
رابط لوله 12 به 16 سرکج 450 آب آفرین سیستم فروش
رابط لوله 16 450 آب آفرین سیستم فروش
رابط لوله 16 به تیپ 2,600 پایا پویش سبز فروش
رابط لوله 16 به تیپ پیچی 2,400 پایا پویش سبز فروش
رابط لوله لی فلت به تیپ 5,900 پایا پویش سبز فروش
رابط لوله لی فلت به لوله 16 3,900 پایا پویش سبز فروش
رابط لی فلت به لوله 16 3,900 اتصالات پلیمری تیران TFP فروش
رابط نوار به لوله ارهاس 2,700 گروه تولیدی اصفهان پلاست فروش
زانو 45 درجه پلی اتیلن فیوژن دار 225 میلیمتری 18,000,000 شرکت مهندسی آریا سیویل زاگرس فروش
زانو 90 درجه پلی اتیلن فیوژن دار 225 میلیمتری 18,000,000 شرکت مهندسی آریا سیویل زاگرس فروش
زانو45 درجه پلی اتیلن فیوژن دار پلی اتیلن سایز225 میلیمتری فری آلان 18,000,000 شرکت مهندسی آریا سیویل زاگرس فروش
زانو90 درجه پلی اتیلن فیوژن دار پلی اتیلن سایز225 میلیمتری فری آلان 18,000,000 شرکت مهندسی آریا سیویل زاگرس فروش
ساخت انواع اتصالات پلی اتیلن در همه سایزها 0 شرکت یاشار پلی اتیلن فروش
ساخت قالب انشعاب 45 درجه اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب انشعاب 90 درجه اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب تبدیل اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب دریچه بازدید اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب رابط غیر هم ردیف اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب رابط لوله پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب رابط پوش فیت پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب زانویی 45 درجه اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب زانویی 90 درجه اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب سیفون دوبل اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب سیفون معمولی اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب شیر یک طرفه اتصالات پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
ساخت قالب کمر بند لوله پلی اتیلن 0 ایران قالب فروش
سه راه 6 لوله ماکارانی 700 پلی تاک اصفهان فروش
سه راهی 1 اینچ به لوله 16 7,000 پایا پویش سبز فروش
سه راهی 1 اینچ به لوله 20 9,000 پایا پویش سبز فروش
سه راهی لوله لی فلت به تیپ و لوله 16 0 پایا بسپار آریا (ویسپار) فروش
سه راهی مساوی و تبدیلی لوله ( پیلتار piltar ) 0 رکدآ ( رایحه کهن دشت آسیا ) فروش
شش راهی 1 اینچ به لوله 16 12,000 پایا پویش سبز فروش
شش راهی 1 اینچ به لوله 20 14,000 پایا پویش سبز فروش
شیر ابتدایی لوله لی فلت به تیپ 8,000 پایا پویش سبز فروش
شیر انشعاب 1/2 اینچ به لوله 16 13,000 پایا پویش سبز فروش
شیر انشعاب 1/2 اینچ به لوله 20 15,000 پایا پویش سبز فروش
شیر انشعاب 3/4 اینچ به لوله 16 13,500 پایا پویش سبز فروش
شیر انشعاب 3/4 اینچ به لوله 20 14,000 پایا پویش سبز فروش
شیر انشعاب لوله 16 به 1/2 8,500 آب آفرین سیستم فروش
شرکت های تولید کننده لوله پلی اتیلن گاز
آبران لوله
تولید لوله پلی اتیلن از سایز 16تا250

آبرسان نوید زنجان
تولید کننده لوله پلی اتیلن و نوار تیپ
آبرسانی امید داراب
تولید کننده لوله پلی اتیلن در سایز 12 تا 160 میلیمتر
آبکش صنعت ترنج
تولید کننده لوله پلی اتیلن و اتصالات

آبیاران صنعت
تولید و پخش انواع لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 2000 ،با گرید A کشوری و با فشار کاری 2 تا 40 بار تولید می گردد .

ابهر آبرسان.
عرضه تجهیزات و لوله و اتصالات آبیاری قطره ای
فروش لوله و اتصالات ساختمانی .صنعتی.کشاورزی. لوله سفید آذین و پلیکای ناردین لوله پلی اتیلن استاندارد از سایز 16الی 450 لوله پلی اتیلن غیره استاندارد و گرانول با نازلترین قیمتها اتصالات جوشی و پیچی پلی اتیلن پلی رود و پلی غرب. شهرستان.ابهر.م.پیراول بلوار شهدا .فروشگاه سپنتا.
فروش لوله پلی اتیلن گاز در زنجان

باران پلیمرکیا
تولید کننده لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 125 استاندارد و غیر استاندارد

بایا گستر جنوب شرق
عرضه لوله پلی اتیلن با قیمت مناسب

رایان لوله
تولید لوله پلی اتیلن و گرانول پلی اتیلن
تولید لوله پلی اتیلن و گرانول پلی اتیلن. تولید لوله های پلی اتیلن در سایز های مختلف با کیفیت درجه 1 و 2 و در حد استاندارد. شرایط فروش مناسب کلیه لوله ها طبق درخواست مشتریان و با صدور ضمانت نامه تولید می شود. لازم به ذکر است مواد اولیه مصرف شده در لوله ها نیز تولید این شرکت می باشند. تماس: 03133804536
فروش لوله پلی اتیلن گاز در اصفهان

رایان پلیمر اصفهان
تولید لوله پلی اتیلن و گرانول پلی اتیلن
زرین لوله
تولید کننده لوله پلی اتیلن
تولید لوله پلی اتیلن از سایز 20 الی 63 برقی ابرسانی بدونه استاندارد باضمانت فروش
فروش لوله پلی اتیلن گاز در مازندران


سپهردرخشان پارس
تولید کننده لوله پلی اتیلن ونوارتیپ

شرکت ابراه دشت مرکزی
تولید کننده لوله پلی اتیلن با نشان استاندارد وتاییدیه سامانه های نوین ابیاری جهاد کشاورزی -اب شیرین کن صنعتی وپکیج تصفیه فاضلاب
تولید کننده لوله پلی اتیلن با نشان استاندارد وتاییدیه سامانه های نوین ابیاری جهاد کشاورزی اب شیرین کن صنعتی وپکیج تصفیه فاضلاب
فروش لوله پلی اتیلن گاز در مرکزی

شرکت تولیدی باقری
تولید لوله پلی اتیلن
شرکت تولیدی باقری تواید کننده لوله پلی اتیلن با نازلترین قیمت در سراسر کشور


شرکت تولیدی پلیمر ستاره خزر شمال
شرکت تولیدی لوله پلی اتیلن ولوله واتصالات پلی پروپیلن پلیمر ستاره خزر شمال
شرکت تولیدی لوله پلی اتیلن ولوله واتصالات پلی پروپیلن پلیمر ستاره خزر شمال شرکت دارای مجوز استاندارد از اداره کل استاندارد گیلان میباشد .این شرکت در سال 86 شروع به نصب وراه اندازی کارخانه نمود ودر سال 87 پس از دریافت نشان استاندارد شروع به تولید در زمینه لوله های پلی اتیلن نمود ودر ادامه کار خود موفق به تولید لوله واتصالات ppپلی پرو پیلن شد وتا به امروز بخش عمده ای از بازار لوله های ابیاری وابرسانی استان کیلان تامین مینماید .به همین لحاظ در پی بازاریابی در استانهای همجوار هستیم مثل استانهای زنجان اردبیل قزوین والبرز ومازندران هستیم
فروش لوله پلی اتیلن گاز در گیلان

شرکت جهد لوله خراسان
تولید کننده لوله پلی اتیلن از سایز 20 تا 400
شرکت نیک اتیلن کرج
تولید کننده لوله پلی اتیلن تا سایز 500 میلیمتر . اتصالات تا 1600.میلیمتر . ودستگاه جوش لوله پلی اتیلن.
شرکت پلی روپ سیلک
تولید کننده لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 63

شرکت یاشار پلی اتیلن
یاشار پلی اتیلن عرضه کننده لوازم آبرسانی و آبیاری
گروه مهندسی یاشار پلی اتیلن طراح و مجری طرحهای آبیاری و آبرسانی، ارائه لوازم و اتصالات و تولید لوله پلی اتیلن در سایز های مختلف تحت مدیریت مهندس محمودی(فارغ التحصیل دانشگاه تهران)
فروش لوله پلی اتیلن گاز در تهران

فروشگاه عابد
پیمانکار و نصب لوله های تحت فشار .فروشگاه لوله و اتصالات .نمایندگی لوله پلی اتیلن

فروشگاه لوله اتصالات شعبانی
فروشگاه لوله پلی اتیلن و اتصالات
فروشگاه مهتاب
فروشنده لوله و اتصالات آهنی و پنج لایه و لوله پلی اتیلن
فروشنده لوله و اتصالات آهنی و پنج لایه و لوله پلی اتیلن. تماس:03133396020الی 22
فروش لوله پلی اتیلن گاز در اصفهان

فروشگاه پلی اتیلن ملل
فروش انواع لوله پلی اتیلن و کلیه اتصالات
فروش انواع لوله پلی اتیلن کشاورزی و کلیه اتصالات مربوطه به صورت جزئی و عمده آدرس: خوزستان، شوش

فروشگاه پویا
فروشنده لوله های نیوپایپ و لوله پلی اتیلن از سایز 63 تا 160. نمایندگی آب نوس همدان.
فروشگاه کرمی
فروشنده وسایل ساختمانی و لوله های پنج لایه و لوله پلی اتیلن.

قدیر پایپ
لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره کاروگیت لوله و اتصالات پلی اتیلن تکجداره منهول دریچه انشعابگیر فاضلابی
مهمترین محصولات شرکت قدیر پایپ لوله پلی اتیلن تکجداره و دوجداره ، اتصالات پلی اتیلن و منهول پلی اتیلن می‌باشند دیگر محصولات قابل ارائه، مشمول انشعابگیر فاضلابی ،انواع دریچه منهول و مستطیلی و رایزر است که بر اساس استاندارد DIN آلمان تولید میشوند و دارای گواهی استاندارد ملی و مورد تائید اداره استاندارد ایران می باشند. مجموعه قدیر پایپ با تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن از سایز 20 میلیمتر تا 1000 میلیمتر مطابق با استاندارد DIN8074,DIN8075 از بنیان گذاران این نوع لوله و اتصالات در ایران می باشد . محصولات قدیر پایپ هم اکنون به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق صادر میگردد. این شرکت افتخار دارد در زمینه تامین لوله های پلی اتیلن جهت شبکه های آبرسانی تحت فشار و همچنین سیستم های فاضلاب صنعتی و شهری با پیمانکاران پروژه های بزرگ ملی، مشارکت می نماید. آدرس:تهران بزرگراه نواب صفوی -جنب ایستگاه مترو نواب مجتمع تجاری اداری شهاب یک طبقه ۵ واحد 175 فکس: ۰۲۱۶۶۳۸۱۴۳۶ ایمیل: info@ghadirpipe.ir وبسایت: www.ghadirpipe.ir
فروش لوله پلی اتیلن گاز در تهران


قطران لوله سپاهان
تولید کننده لوله پلی اتیلن از سایز 16الی 200
تولید کننده لوله پلی اتیلن از سایز 16الی 200 آدرس: شهرک صنعتی مورچه خورت .فاز 1 .ابوریحان نهم .پلاک 304 تماس : 0314564482 09131151082 09132940058 09133119967
فروش لوله پلی اتیلن گاز در اصفهان


لوله سنگسر
تولید کننده لوله های پلی اتیلن
تولید کننده لوله های پلی اتیلن آبرسانی، آبیاری قطره ای، فاضلابی، کاور برق و لوله پلی اتیلن تولید بصورت کارمزدی هم انجام می شود
فروش لوله پلی اتیلن گاز در تهران


لوله و اتصالات موج(سپیدان بسپار)
تولید کننده لوله و اتصالات پلیمری
تولید لوله و اتصالات upvc تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن(سبزوسفید) تولید لوله پلی اتیلن (آب و گاز) تولید لوله و اتصالات پنج لایه موج پایپ pex-al-pex و pert-al-pert تولید نوار آبیاری تیپ (tape) بیش از 30 سال تولید . دارای گواهینامه iso - دفتر مرکزی: شیراز- خیابان ایمان شمالی- کوچه 10- ساختمان موج شماره تماس: 071-36307536-9 فاکس: 071-36307540 دفتر فروش: شیراز- بلوار سلمان فارسی(پیرنیا)- ابتدای خیابان سفر- جنب بانک صادرات شماره تماس 37319954-071 و 57 071-37316869
فروش لوله پلی اتیلن گاز در فارس


لوله گستر خادمی
تولید کننده لوله پلی اتیلن، نوارتیپ، لوله و اتصالات پولیکا
لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 315 با مارک حنان پلاستیک نوارتیپ با مارک حنان پلاستیک لوله و اتصالات پولیکا از سایز 20تا 315 با مارک یزد پلیمر گلپایگان،تهران پلیمر گلپایگان،لوله گستر ان سوز سمنان. آدرس: تهران - شهرستان بهارستان - شهرک صنعتی قلعه میر خیابان قرمز(شهدای صنعت) - کوچه ششم - پلاک 15
فروش لوله پلی اتیلن گاز در تهران

مهرسپاهان
تولید کننده لوله پلی اتیلن سایز 16
تولید کننده لوله پلی اتیلن سایز 16
فروش لوله پلی اتیلن گاز در اصفهان


میرآب اصفهان
تولید کننده لوله های پلی اتیلن از سایز 16 تا 630
شرکت میراب اصفهان دارای 5 خط تولید لوله پلی اتیلن پر سرعت با قابلیت تولید لوله از سایز 16 الی 630 میلیمتر در تمامی رده های فشاری و3 خط تولید نوار آبیاری قطره ای پر سرعت و منحصر به فرد می باشد که با مجموع 15،200 تن ظرفیت سالیانه در سه شیفت کاری مشغول به تولید می باشد. دفترکارخانه کیلومتر50جاده اصفهان-شیراز-شهرک صنعتی رازی-فازدوم-خیابان هشتم-پلاک224- دفترکارخانه 03153323520 مدیر فروش خارجی 09120682448 مدیریت فروش 09132242448 همکاران فروش 09103200094 همکاران فروش 09103200095
فروش لوله پلی اتیلن گاز در اصفهان

میراب لوله اروند- ِالما
تولید کننده لوله پلی اتیلن آبادان
نظری
تولید لوله پلی اتیلن در مازندران
تولید لوله پلی اتیلن غیره استاندارد درمازندران از سایز 20 الی 63با ضمانت


نقشینه نگار
بزرگترین تامین کننده نوار مارکزن لوله پلی اتیلن
نوین پلیمر سپاهان
فروش لوله پلی اتیلن
تولید و فروش لوله پلی اتیلن از سایز 16 الی 250 با ضمانت قیمت و شرایط پرداخت مناسب با چک معتبر بانکی درجه یک و درجه 2 کلیه فروشها تحت ضمانت میباشند
فروش لوله پلی اتیلن گاز در اصفهان


هادی آب سپاهان
تولید کننده لوله پلی اتیلن از سایز 16تا 250میلیمتر
شرکت هادی اب سپاهان تولید کننده لوله پلی اتیلن در سایز16 تا 250 میلیمتر شهرک صنعتی مورچه خورت -فاز -خیابان بوعلی 2 پلاک 445
فروش لوله پلی اتیلن گاز در اصفهان


پایار پلیمر
فروشنده لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 200 وتوزیع لوله اتصالات قطره ای بارانی تحت فشار
فروشنده لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 200 وتوزیع لوله اتصالات قطره ای بارانی تحت فشار. تماس: 03135317482
فروش لوله پلی اتیلن گاز در اصفهان

پلاستیک صبا
تولید و خرید و فروش مواد گرانولی جهت تولید لوله پلی اتیلن و پولیکا
پلی مهدی
تولید کننده لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 63 و لوله پلیکا از سایز 63 تا 125

پلی پارس ایرانیان
تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن
تولید و عرضه انواع لوله پلی اتیلن لوله کارگیت اتصالات پیچی فشار قوی اتصالات قطره ای اتصالات جوشی فشار قوی

پلیمر گستر
تولید کننده گرانول های پلی اتیلن .فروش لوله پلی اتیلن درجه دو
پویاپلاست زنده رود
تولیدکننده لوله پلی اتیلن از 16تا400

کشت کالا گستر
کشت کالا گستر عرضه کننده تخصصی انواع محصولات کشاورزی و صنعتی
کشت کالا گستر مرجع تخصصی تجهیزات صنعتـی و کشاورزی، واردکننده و تأمین کننده انواع محصولات صنعتی از جمله پمپ و بوستر پمپ های آبرسانی، پمپ های صنعتی و نفتی، تجهیزات شبکه های انتقال و PIPING، کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده ، سیستم های فیلتراسون ، سیستم های آبیاری تحت فشار، مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب ، لوله پلی اتیلن و … می باشد. تماس: 02136611124
فروش لوله پلی اتیلن گاز در تهران

کیمیا
تولید کننده شیر خودکار . رایزر و لوله پلی اتیلن

گروه تولیدی پلی رام
تولید انواع لوله پلی اتیلن با ضمانت کتبی پنچ ساله از 50 الی315

گروه صنعتی قطره خزر
تولید کننده لوله های پلی اتیلن و پی وی سی
تولید لوله پلی اتیلن و پی وی سی عاملیت انحصاری فروش اتصالات شرکت پلی رود و پلی پارس. آدرس: زجان. شهرستان هیدج. بلوار سروستان . نبش بن بست صالحی تماس: 02435751560
فروش لوله پلی اتیلن گاز در زنجان

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.
برنامه بازار لوله و اتصالات ایران

فهرست خریداران لوله پلی اتیلن گاز
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 24345
سلام قیمت انواع لوله پلی اتیلن گاز از 25میلیمتر تا200 را می خواستم لطفا


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 24288
خریدار لوله پلی اتیلن گاز (آریا سیویل زاگرس) 24113 در کرمانشاه
خریدار لوله پلی اتیلن گاز (آزادی) 23951 در سیرجان
متراژتقریبی 2500مترلطفادرصورت امکان نرخ دستمزدکامل اجراهم اعلام کنید


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (موسوی) 23890
سلام.قیمت لوله گاز 3/4 اینچ می خواستم


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (عزیز حیدرزاده) 23573 در استان ایلام
خرید لوله و اتصالات گاز جهت اجرای پروژه گاز رسانی


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 22972
لیست تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن گاز رسانی رو می خواستم


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 22969
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 22834
خریدار لوله پلی اتیلن (درگاهی مقدم) 22612 در اردبیل
گاز رسانی


خریدار لوله پلی اتیلن (عسکری پور ) 22606 در ...
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 22420 در یاسوج
15000مترلوله63و90میخام بخرم


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 22279
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 21771
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 21745
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 21500
سلام وقت شما هم بخیر قیمت لوله 4 اینچ کازی رو محبت کنیددر صورت امکان روی تلکرام شماره بالا ارسال کنید


خریدار لوله پلی اتیلن (شرکت صمد نیروی سنم اوا) 21478 در یاسوج
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 21298
خریدار لوله پلی اتیلن گاز (پویا برج بانقلان) 21122 در ایلام
پیمانکار اجرای شبکه گاز شهری


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (شرکت آزاد برج جنوب) 20609 در فارس
اجرا شبکه گاز


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (رضازاده) 20418
سلام.قیمت لوله پلی اتیلن گازرسانی سایز 315 به ضخامت28/6 به وزن هر متر 26/5 کیلوگرم انازه 355 به ضخامت 32/02 به وزن هر متر 35/8 کیلوگرم فشار 11اتمسفر


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 20383
خریدار لوله و اتصالات (ستاره برج بلاد شاپور) 20203 در شیراز،فراشبند
خرید لوله و اتصالات 200،160،125،90،63


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 19906
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 19748
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 19432
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 19044
خریدار لوله پلی اتیلن گاز (فرشاد رزمی) 19005
قیمت لوله گازی 63 و 90 و 110 و 160 میخام پلی اتلن


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 18695
خریدار لوله پلی اتیلن (صیادزاده) 18567 در یاسوج
استعلام قیمت


خریدار لوله پلی اتیلن 18094
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 17977
خریدار لوله پلی اتیلن (مهدی حیدری ) 17498 در قم
خرید 15000 مترلوله پلی اتیلن گازی


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 17324 در آذربایجان غربی
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 16156
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 15644 در اردبیل
خرید لوله۶۳،۹۰،۱۲۵پنجاه کیلومتر.


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 15158
خریدار لوله پلی اتیلن (شرکت پارس پیمان کاشان) 14896 در کاشان
قیمت اجناس


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 14773 در گرجستان
قبلاً در گرجستان با ترکیه کار میکردم اگر قیمت شما مناسب باشد و کیفیت استاندارد با شما کار خواهم کرد


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 13692
خریدار لوله پلی اتیلن (پیمان ممتاز) 13423 در اردبیل
جهت تهیه لوله 110و90و63و25


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (احد عباسی) 12903
قیمت لوله 63 میلیمتر پلی اتیلن گاز SDR11


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (باقری ) 12243 در ایلام
لوله یک اینچ ۱۶بار


درخواست لوله پلی اتیلن گاز (طباطبایی) 12136
لطفا بفرمایید برای لوله کشی گاز با پلی اتیلن از کنتور جی4 به طول 100 متر از چه قطری باید استفاده کرد که افت فشار زیاد نباشد. باتشکر، طباطبایی


درخواست لوله پلی اتیلن گاز (اقایی ) 12132
lole polyethilene 3" , 4" darkhast daram salam


خریدار لوله پلی اتیلن (پترونماد) 11829 در کرمانشاه
قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن سایز ۶۳ تا ۲۲۵ رو میخواستم


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 11828
خریدار لوله پلی اتیلن گاز (اخگر ترانشه سهند) 11343 در اردبیل
قیمت لوله پلی اتیلن گازی ۹۰ و ۱۲۵ میلیمتر رو میخواستم. ممنون


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (حسین جلیل خانی) 10680 در کرج
بنده فروشنده ابزارآلات و تجهیزات میباشم برای تکمیل جنس خود نیاز به پلی اتیلن گازی نیز میباشم ممنوم


خریدار لوله پلی اتیلن گاز (ندائی) 10347 در اردبیل
خرید لوله پلی اتیلن سایز 90 و 125 به متراژ 14هزار متر


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 9870
کارخانه توليد اتصالات پلي اتيلن گاز در شهرک صنعتي سامان در شهر کرد اطلاعات و تماس تلفن را مي خواستم .


خریدار لوله پلی اتیلن گازی 9266
سلام قیمت لوله پلی اتیلن گازی کیلویی چنده؟


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 9042
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 9039
خریدار لوله پلی اتیلن گاز (تاسیسات بنای کاسپین) 9037 در استان زنجان وقزوین
مصرف درپروژهای گاز شهری وصنایع


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 7854
خریدار لوله پلی اتیلن 7292
خریدار لوله های پلی اتیلن گاز (مصطفی حاجتی) 7223 در کل استان خوزستان.دفترمرکزی اهواز
پیمانکار اجرای شبکه های گازی هستیم


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 7222
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 6479
خریدار لوله پلی اتیلن گازی 6050
استعلام قیمت لوله پلی اتیلن گازی


خریدار لوله پلی اتیلن گازی (علی امیدوار ،شرکت شکوه پایدار) 5736 در گیلان
خریدار


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 5524
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 5436 در استان کردستان
انجام امور پیمانکاری مربوط به گازرسانی به روستاها


درخواست قیمت لوله پلی اتیلن گاز 5295
قیمت لوله پلی اتیلن گازرو میخواستم ممنون


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 5284
خریدار لوله گاز پلی اتیلن 90 4116 در استان فارس ، شهرستان نی ریز
لوله پلی اتیلن گازی 90 به متراژ 1550 متر می خواستم


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 4027
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 4026
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 3809
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 3808
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 3807 در خراسان رضوي
خریدار لوله پلی اتیلن گاز (شرکت خوشنام سازه زاگرس) 3702 در لرستان
خریدار لوله پلی اتیلن گاز در سایزهای 63=4500متر-90=3500-110=200متر-160=4200متر میباشم جهت گازرسانی


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 3489
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 3398
لوله پلی اتیلن گازنیاز دارم 09166037332


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 2798
درخواست لوله پلی اتیلن 90 گاز (حسین فخاری) 2763
سلام وقت بخیر ، قیمت لوله پلی اتیلن گازی 90 میلیمتر را می خواستم ؟؟


خریدار لوله پلی اتیلن گاز 2603
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 2567
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 2566
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 2553
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 2549
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 2548
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 2340 در کرمان
خریدار لوله پلی اتیلن گاز 2291 در گیلان
هرچه سریع تر قیمت میخ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

احتمال اینکه ، کودکان با هوش در بزرگسالی گیاه خوار شوند بالا ات . ضریب هوشی افرادی که در سنین 30 سالگی گیاه خوار هستند در سن 10 سلگی 5 مرتبه بیشتر از دیگر همسالانشان بوده است.

ضرب المثل

از این گوش گرفتن و از آن گوش در کردن(به طرف مقابل توجه نکردن ،گویی که نشنیده باشد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 14885:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا