قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله های پلی اتیلن
(قیمت ها
به ریال) قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ لوله
پلی اتیلن 6 اینچ همان لوله پلی اتیلن
۱۶۰ میلیمتر است که به صورت شاخه ای
تولید میشود و بوسیله جوش لب به لب به هم
متصل میشوند قیمت لوله پلی اتیلن 16
میلیمتر لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر لوله
۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی
اتیلن نرم LDPE قیمت لوله پلی اتیلن گاز
لوله پلی اتیلن گاز لوله های انتقال گاز
از جنس پلی اتیلن قیمت لوله پلی اتیلن
اصفهان لوله پلی اتیلن اصفهان لوله های
پلی اتیلن درجه یک و دو که در شهر اصفهان

لیست قیمت لوله های پلی اتیلن (قیمت ها به ریال)
قیمت لوله پلی اتیلن 6 اینچ
لوله پلی اتیلن 6 اینچ
همان لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر است که به صورت شاخه ای تولید میشود و بوسیله جوش لب به لب به هم متصل میشوند
قیمت لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر
لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE
قیمت لوله پلی اتیلن گاز
لوله پلی اتیلن گاز
لوله های انتقال گاز از جنس پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن اصفهان
لوله پلی اتیلن اصفهان
لوله های پلی اتیلن درجه یک و دو که در شهر اصفهان تولید میشود
قیمت لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر
لوله ساخته شده از مواد پلی اتیلن با قطر خارجی ۶۳ میلیمتر (۲ اینچ)
قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ
لوله پلی اتیلن 2 اینچ
همان لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر که مصرف بالایی در آبیاری قطره ای دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آب
یکی از پرکاربردترین لوله های پلی اتیلن که مصارف آبیاری و شهری دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
لوله هایی با سایز 8 اینچ که طبق استاندارد 14427 و از جنس پلی اتیلن و با ترکیب مستر بچ در قطر 200 میلیمتر تولید میشوند
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
لوله پلی اتیلن فاضلابی
لوله های پلی اتیلن که در صنعت فاضلاب کاربرد دارند
قیمت لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن به قطر ۲ و ۱/۲ اینچ به رنگ مشکی و اغلب دارای خط های آبی رنگ
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
لوله ۴ اینچ یا ۱۱۰ میلیمتر که از مواد PE یا پلی اتیلن سخت EX3 ساخته میشوند
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آب
لوله هایی که از مواد پلی اتیلن (EX3 - PE63,80-100) تولید میشوند و قطر آنها ۲۵۰ میلیمتر یا ده اینچ میباشد
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
لوله ای که از مواد پلی اتیلن طبق استاندارد ۱۴۴۲۷ ایران و با قطر ۱۶۰ میلیمتر یا ۶ اینچ ساخته شده
قیمت لوله پلی اتیلن برق
لوله پلی اتیلن برق
لوله های پلی اتیلن استاندارد جهت محافظت از لوله های برق و فیبر نوری
قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر
لوله هایی که با مواد HDPE تولید میشود و قطر خارجی آن ۹۰ میلیمتر میباشد و در اصطلاح ۳ اینچ هستند
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر آب
لوله HDPE با قطر خارجی ۵۰۰ میلیمتر (۵۰ سانت) جهت انتقال آب با مواد PE80 یا PE100
قیمت لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آب
لوله ۲ اینچ یا ۶۳ میلیمتر یا نمره ۶ جهت انتقال آب از جنس HDPE طبق استاندارد شماره 14427 ایران
قیمت لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر
لوله های (1 اینچ) از جنس پلی اتیلن طبق استاندارد 14427 و قطر 32 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر آب
لوله های پلی اتیلن سخت که قطر خارجی آنها ۱۲۵ میلیمتر یا ۵ اینچ هستند
قیمت لوله پلی اتیلن 110
لوله پلی اتیلن 110
لوله های مشکی رنگ ۴ اینچ از جنس پلی اتیلن که قطر خارجی آن ۱۱۰ میلیمتر میباشد
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آب
لوله ۶ اینچ یا ۱۶۰ میلیمتر از جنس پلی اتیلن سخت جهت انتقال آب در شاخه های ۶ متری
قیمت لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب
لوله های ۱،۱/۲ اینچ یا ۵۰ میلیمتر یا نمره ۵ از جنس پلی اتیلن EX3 جهت انتقال آب
قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آب
لوله هایی با قطر 90 میلیمتر (استاندارد DIN آلمان) از جنس پلی اتیلن سخت HDPE جهت استفاده در خطوط لوله انتقال آب
قیمت لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر
لوله های (2,1/2 اینچ) از جنس پلی اتیلن طبق استاندارد 14427 و قطر 75 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آب
لوله ای که از مواد پلی اتیلن ساخته میشود و قطر خارجی آن 200 میلیمتر است
قیمت لوله پلی اتیلن فشار قوی
لوله پلی اتیلن فشار قوی
لوله هایی که جهت انتقال آب جهت آبیاری های تحت فشار هستند و جنس آنها از مواد پلی اتیلن است
قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
لوله هایی با سایز 10 اینچ یا 250 میلیمتر از جنس پلی اتیلن که به صورت شاخه ای تولید میشود
قیمت لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر آب
لوله های مشکی رنگ 1/2 اینچ پلیمری که از مواد پلی اتیلن ساخته میشوند و قطر خارجی آنها 20 میلیمتر میباشد
قیمت لوله پلی اتیلن قطره ای
لوله پلی اتیلن قطره ای
لوله هایی که جهت سامانه های نوین آبیاری قطره ای به کار میروند
قیمت لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر آب
پایپ انتقال آب به قطر 1،1/4 اینچ از جنس پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آب
لوله ای که قطر خارجی آن 315 میلیمتر و طبق استاندارد 14427 باید از 4 تا 25 اتمسفر فشار را تحمل کند و از موا پلی اتیلن ساخته شده باشد
قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی
لوله پلی اتیلن کشاورزی
کلیه لوله هایی که در زهکشی و آبیاری کشاورزی کاربرد دارند از جنس گرانول پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر آب
لوله های ساخته شده از مواد پلی اتیلن به قطر 25 میلیمتر
قیمت لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر
لوله های مشکی رنگ با قطر خارجی ۱۲۵ میلیمتر و از جنس پلی اتیلن در سایز ۵ اینچ
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آب
لوله های سایز 225 از جنس پلی اتیلن سخت طبق استاندارد 14427 و دارای تأییدیه وزارت کشاورزی و شرکت آب و فاضلاب
قیمت لوله پلی اتیلن آبیاری
لوله پلی اتیلن آبیاری
لوله هایی که برای آبیاری تولید میشوند و جنس آنها از پلی اتیلن است
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر
لوله های 630 میلیمتری (استاندارد لوله های پلاستیکی DIN آلمان) از جنس پلی اتیلن طبق استاندارد 14427 ایران
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب
لوله هایی با 40 سانتی متر قطر خارجی و از جنس پلی اتیلن PE100 جهت خطوط انتقال آب
قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آب
لوله های 140 میلیمتری از جنس پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
لوله مشکی زنگ جهت انتقال مایعات یا گاز به قطر ۳۱۵ میلیمتر از جنس HDPE یا پلی اتیلن سخت
قیمت لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب
لوله ای با قطر یک اینچ یا 32 میلیمتر که جنس آن پلی اتیلن است و جهت انتقال آب به کار می رود
قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر
لوله هایی که با مواد پلی اتیلن EX3 با قطر 400 میلیمتر طبق استاندارد ایران تولید میشوند
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر
لوله (پایپ) 450 میلیمتری از جنس HDPE که کاربردهای کشاورزی، آبرسانی و فاضلابی دارند
قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر
لوله های استاندارد از جنس پلی اتیلن و قطر ۵۰ سانتی متر
قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر گاز
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر گاز
لوله پلی اتیلن (خودرنگ) طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران با سایز 160 میلیمتر جهت استفاده در خطوط انتقال گاز
قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی
لوله پلی اتیلن آبرسانی
لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود
قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر گاز
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر گاز
لوله های گاز رسانی از جنس پلی اتیلن که قطر آنها 110 میلیمتر یا 4 اینچ میباشند
قیمت لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر
لوله های مشکی رنگ به قطر 50 میلیمتر که از مواد پلی اتیلن تولید میشوند
قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آب
لوله هایی که از مواد HDPE تولید میشوند و قطر خارجی آن 180 میلیمتر میباشد
قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر گاز
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر گاز
لوله های که برای انتقال گاز به کار گرفته میشوند با قطر 90 میلیمتر یا 3 اینچ از جنس پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر گاز
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر گاز
لوله های دو اینچ انتقال گاز که از مواد HDPE تولید شده باشند
قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر آب
لوله هایی که قطر خارجی آن 630 میلیمتر میباشد و از پلی اتیلن ساخته شده و برای انتقال آب کاربرد دارد
قیمت لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آب
لوله هایی که قطر آنها 280 میلیمتر هستند و از مواد hdpe مخصوص انتقال آب آشامیدنی ساخته میشوند
قیمت لوله پلی اتیلن گازرسانی
لوله پلی اتیلن گازرسانی
لوله هایی که در خطوط لوله انتقال گاز استفاده میشوند و از مواد پلی اتیلن خود رنگ و طبق نظارت و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران تولید شده باشند
قیمت لوله پلی اتیلن اسپیرال
لوله پلی اتیلن اسپیرال
لوله هایی که از مارپیچ کردن (مثل فنر یا لوله های خرطومی) ورقه های پلی اتیلن و جوش دادن درز های آن تولید میشود
قیمت لوله پلی اتیلن گازی
لوله پلی اتیلن گازی
لوله هایی هستند از جنس پلی اتیلن که طبق تاییدیه ها و استاندارد های شرکت ملی گاز ایران تولید میشوند و جهت خطوط انتقال گاز کاربرد دارند
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر
لوله ای با قطر 335 میلیمتر که جنس آن از پلیمر های پلی اتیلن میباشد
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آب
لوله هایی که قطر خارجی آنها 560 میلیمتر و از HDPE یا پلی اتیلن سخت مخصوص انتقال آب PE100 یا PE80 تولید میشوند
قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب
لوله های HDPE به قطر 14 اینچ جهت استفاده در خطوط لوله آبرسانی
قیمت لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر گاز
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر گاز
لوله های استاندارد مخصوص انتقال گاز که از مواد پلی اتیلن HDPE و طبق دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران ساخته شده اند
قیمت لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر
لوله های پلی اتیلن 560 میلیمتر از جنس HDPE
قیمت لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر گاز
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر گاز
قیمت لوله پلی اتیلن کابلی
لوله پلی اتیلن کابلی
قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آب
لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آب
قیمت لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر گاز
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر گاز
قیمت لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت
قیمت لوله پلی اتیلن دولایه کاروگیت
لوله پلی اتیلن دولایه کاروگیت
قیمت لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار
لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر دار
قیمت لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی
لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی
قیمت لوله پلی اتیلن دولایه فاضلابی
لوله پلی اتیلن دولایه فاضلابی
قیمت لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال کاروگیت
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال کاروگیت
قیمت لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال
لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال
قیمت لوله پلی اتیلن به روز است

فقط کامنت    

ایجاد کننده

نخستین بار بستنی در ایتالیا ساخته شد
در حال حاضر آمریکایی ها رکوردار بستنی خوردن در جهان هستند .

ضرب المثل

فلسفه بافتن ( دلائل غیر منطقی ارائه کردن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 18985 تأیید کننده: معرفت
درخت .... تا هزار سال می تواند عمر مفید داشته باشد .mina72
(1) پسته!
(2) زيتون
(3) سيب
(4) تمر هندي
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 18985:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا