فاز سنگین .

عکس نوشته های سنگین و تیکه دار

فقط کامنت    

چت کردن با neda.ns
neda.ns از قم ١ خرداد ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با neda.ns
neda.ns از قم ٣١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

avin r ١ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با neda.ns
neda.ns از قم ٣٠ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با neda.ns
neda.ns از قم ٢٨ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

لیلیوم ٣٠ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با neda.ns
neda.ns از قم ٢٨ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

لیلیوم ٣٠ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده
  • neda.ns
  • خانم مجرد قم
  • علوم تجربی

کانگرو م تواند ا ز بالای سر ما بپرد ، بیشترین ارتفاعی که تاکنون یک کانگروپریده ، تقریباً سه متر بوده است . چون پاهای عقب این حیوان بسیار قوی است ، می تواند این چنین خوب بپرد .

ضرب المثل

آنقدر باد کرده است که می ترسم بترکد(کنایه از کسی که به دیگران فخر بفروشد یا افاده کند)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 1854 تأیید کننده: گلها
پروین اعتصامی در کدام شهر به خاک سپرده شده است؟
(1) تبریز
(2) مشهد
(3) قم
(4) اصفهان
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 1854:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا