داستان کوتاه زندان بدون دیوار

زندان بدون دیوار

بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد
ارتش آمریکا منصوب شد، *یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان *را مورد
مطالعه قرار میداد
حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره، در اردوگاهی زندانی شده بودند که از
استانداردهای بین المللی برخوردار بود. *زندان با تعریف متعارف تقریباً محصور
نبود. آب و غذا و امکانات به وفور یافت میشد. از هیچیک از تکنیکهای متداول
شکنجه استفاده نمیشد*
اما *بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش شده بود. *زندانیان به
مرگ طبیعی می مردند. امکانات فرار وجود داشت اما فرار نمیکردند. بسیاری از آنها
شب میخوابیدند و صبح دیگر بیدار نمیشدند. آنهایی که مانده بودند احترام درجات
نظامی را میان خود رعایت نمیکردند و عموماً با زندانبانان خود طرح دوستی
میریختند
دلیل این رویداد، سالها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود
را به این شرح ارائه کرد
در این اردوگاه، فقط نامه هایی که حاوی خبرهای بد بودند به دست زندانیان رسیده
میشد. نامه های مثبت و امیدبخش تحویل نمیشدند
هر روز از زندانیان میخواستند در مقابل جمع، خاطره یکی از مواردی که به دوستان
خود خیانت کرده اند، یا میتوانستند خدمتی بکنند و نکرده اند را تعریف کنند
هر کس که جاسوسی سایر زندانیان را میکرد، سیگار جایزه میگرفت. اما کسی که در
موردش جاسوسی شده بود هیچ نوع تنبیهی نمیشد. همه به جاسوسی برای دریافت جایزه ای
که خطری هم برای دوستانشان نداشت عادت کرده بودند
تحقیقات نشان داد که این سه تکنیک در کنار هم، سربازان را به نقطه مرگ رسانده
است
با دریافت خبرهای منتخب (فقط منفی) امید از بین میرفت
با جاسوسی، عزت نفس زندانیان تخریب میشد و خود را انسانی پست می یافتند
با تعریف خیانتها، اعتبار آنها نزد همگروهی ها از بین میرفت
و این هر سه برای پایان یافتن انگیزه زندگی، و مرگ های خاموش کافی بود
*این سبک شکنجه، شکنجه خاموش نامیده میشود*
*چقدر در زندگی خود و اطرافیان خود را به صورت خاموش شکنجه کرده ایم؟*

فقط کامنت    

ایجاد کننده

نور ستاره ها ثابت است . اما اگر از زمین به آنها نگاه کنیم به نظر می رسد که چشمک می زنند. چون در اطراف کره زمین لایه های هوای سرد و گرم وجود دارند. نور ستاره ها برای این که به ما برسد ، باید از این لایهها در حال حرکت عبور کند .به همین دلیل نور ستاره ها منحرف می شود و به نظر می رسد که ستاره ها چشمک می زنند.

ضرب المثل

آشی برایش بپزم که یک وجب روغن داشته باشد (کنایه از ارعاب و تهدید کردن دیگران می باشد )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 24626 تأیید کننده: sam 0832
\\"صدای سخن عشق\\" نوشته کیست؟
(1) جبرا ابراهیم جبرا
(2) لئو تولستوی
(3) جبران خلیل جبران
(4) بیدل دهلوی
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 24626:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا